Šiais metais po 12 metų kelionės į savo valdas Šaulio ženkle sugrįžo Jupiteris. Ši didžiausia Saulės sistemos planeta viename zodiako ženkle užtrunka lygiai metus, tad visas jo ciklas apie Saulę yra 12 metų. Kaip žinia astrologijoje kiekvienas zodiako ženklas turi savo simbolinę planetą valdovę, kuri paprastai savo savybėmis ir „charakteriu“ atitinka to zodiako ženklo pagrindinius bruožus. Todėl įprasta laikyti, jog planeta savo valdomame ženkle yra stipri ir tai yra jos jėgos vieta. Taigi, kalbant apie Jupiterį, galima būtų teigti, kad Karalius grįžo į savo sostą. Toks grįžimas visada simbolizuoja ciklo užbaigimą ir naujo ciklo pradžią.

Šaulys yra trečiasis, paskutinis ugnies ženklas (pirmi du – Avinas ir Liūtas) zodiako rate. Ugnies ženklai astrologijoje siejami su IMPULSU, užsidegimu, įkvėpimu. Konkrečiu atveju Šaulio ugnis – tai Tikėjimo ugnis, kurią įkuria pažinta Tiesa ir Idėja. Tai ugnis, skatinanti ieškoti gyvenimo prasmės, pažinti ir atrasti neatrastą, besiveržianti į aukštį, į Dievo, į Savęs paieškas per religiją, filosofiją, dvasinius mokymus. Ji suteikia impulsą – kilimui, skrydžiui, ieškojimams – naujų horizontų, tolimų kraštų, naujų erdvių ir viso to, kas padeda praplėsti ribas, tiek viduje tiek išorėje. Taigi, Jupiterio įėjimas į Šaulio ženklą žymi naują 12 metų etapą, kuris harmoningoje raiškoje turėtų padėti mums užaugti, patobulėti kiekvienam savo dalykuose. Vieniems tai galbūt naujų mokslų pradžia, kitiems verslo plėtra, o kažkam galbūt Mokytojo ar dvasinės krypties atėjimas. Vėlgi, kaip jau minėta, naujo etapo pradžia visada žymi prieš tai buvusio etapo pabaigą. Taigi, kiekvienas galime pasižiūrėti ir prisiminti kas vyko prieš 12 metų – 2007 m. Kokios naujos galimybės tuomet vėrėsi ir kaip mums jas pavyko ar nepavyko išpildyti.

Žiūrint iš Jupiterio ir Šaulio pozicijos – laikotarpis turėtų būti įkvėpiantis, pakylėtas, atsiranda daugiau optimizmo, drąsos, tikėjimo gyvenimo sėkme, entuziazmo, įvairių galimybių. Vienok, stipri planeta nebūtinai reiškia, jog ji gera, nelygu kaip mes išnaudosime jos jėgą. Savęs ir savo jėgų pervertinimas, puikybė, negebėjimas ir nenoras girdėti kitų, neadekvatumas, fanatizmas – visą tai Šauliškos energijos šešėlinė pusė. Laiku ir su užuojauta ištartas „viskas bus gerai“ iš tiesų gali padėti ir sustiprinti sunkią akimirką, kai mums nesiseka ar trūksta jėgų. Tačiau paviršutiniškas ir kiekviena proga kaišiojamas „viskas bus gerai“, gali tapti keiksmažodžiu. 

Ne viskas šį kartą taip jau ir paprasta. Panašu, kad žengiant į naują ciklą ne vienam gali tekti patirti daugiau ar mažiau rimtesnį tikėjimo patikrinimą, praeiti rūko ir miglos ruožą, kuriame Kelias, kuriuo eita staiga išnyksta. Vienus jis vers pasitikrinti savo idėjoje, tikėjime, idealuose, o kitiems pasiūlys įvairias alternatyvas su savais keliais ir jų mokytojais, mistikais, guru, „šventaisiais“, matomais ir nematomais vedliais. Atsirinkti gali būti nelengva. Kažkam tai gali tapti labai rimtu stimulu ieškoti, suprasti, mokantis atskirti, kas yra tikra, o kas ne. Kitiems atvirkščiai – norėsis užsimerkti, nematyti, užmigti, ištirpti, pasiduoti. Tai Žuviškos realijos su savo šiltomis ir šaltomis srovėmis, užutekiais, sirenų giesmėmis bei jūrų valdovu Neptūnu priešakyje. Neptūnas į savo valdomas Žuvis grįžta kas 165 metus, viename ženkle išbūdamas apie 14 metų. Šiame laikmetyje į Žuvis jis perėjo 2012 metais ir išbus čia iki 2026 m., visam šiam laikotarpiui sustiprindamas šio ženklo įtakas.

Taigi, dvi karalystės su dviem savo valdovais savo sostuose. Kiekvienas savaip kviečia pažinti Dievą ir jo aspektus. Jupiteris per žinojimą, Neptūnas per nežinojimą. Vienas į Dangų, kitas į Amžinybę. Vienas moko atrasti, kitas prarasti. Pirmasis per TIESOS paieškas, antrasis – per amžinosios MEILĖS. Kunigas ir mistikas, filosofas ir šventasis, skrydžio svaigulys ir ištirpimo ilgesys. Tai du skirtingi pradai – ugnis ir vanduo, sukuriantys šių metų įtampą. Ar įmanoma suderinti nesuderinamą, apjungti rodosi neapjungiamą?

Įmanoma. Ugnis ir vanduo gali virsti ugniniu vandeniu. Yra toks gi, spiritu vadinamas. Lotyniškai spiritus reiškia dvasia… arba šmėkla. Mažos dozės šio stebuklingo vandens tampa vaistu, o didelių poveikis visiems žinomas. Taigi, galima darytis išvadą, jog to, kas nesuderinama suderinimas tampa didžiule jėga, kurią naudojant neatsakingai ir neteisingai kyla įtampos, vedančios į griovimą ar net mirtį. Dėl šios priežasties astrologijoje įtampos aspektams būtent ir priskiriamas neigiamas poveikis. Evoliucinėje astrologijoje jų traktuotė šiek tiek kitokia – čia nėra blogų aspektų. Yra tik sąmonių skirtumai – nebrandi sąmonė, kuri nesupranta atsakomybės, neturi išvystytos valios, todėl nesugeba susitvarkyti su tokia jėga ir jos poveikiu. O brandi sąmonė – moka prisiimti atsakomybes, turi išvystytą valią ir vidinę jėgą, todėl tokį planetų poveikį geba panaudoti kūrybiškai. 

Taigi mūsų atveju neatsakingas naudojimas arba perdozavimas viso to, kas įvardijama spiritus baigiasi neadekvatumu, „nuskridimu“, „išplaukimu“. Ir jokio skirtumo ar tai nuo alkoholio apsvaigęs girtuoklis ar meditacijų, praktikų perdozavęs ir savaip „nušvitęs“ dvasingumo ieškotojas. Bėda tik ta, kad pirmu atveju atrodo visiems viskas aišku, o antruoju perdozavimas dažniausiai netraktuojamas kaip blogybė. Čia nėra nusistovėjusių taisyklių bei atskyrimo kas yra normalu, o kas jau nebe ir tampa patologija. Taip nebrandžioje sąmonėje, vedamoje puikybės auga dvasinis egoizmas, kurio vienintelis ir dažniausiai nesuvoktas tikslas – siekis išskirtinumo, noras būti ypatingu, reikšmingu, dvasingu ar savaip galingu.         

Taigi, šie metai turi tendenciją išryškinti visą tai, kas neadekvatu, netikra, perdozuota, visas patologijas, nušvitimus, religinius, dvasinius ir kitokius persistengimus, o taip pat visokias iliuzijas, manipuliacijas, kreivus ir nevalytus veidrodžius. Tendencija padauginimui kaip niekada stipri, ypač tiems, kurie turi tam potencialą, t.y. savo gimimo horoskopuose turi pažeistus Žuvų ar Šaulio ženklus ar patį Neptūną, ypač jei ten yra Juodasis Mėnulis Lilit. Ties pastaruoju verta stabtelėti.

Nuo šių metų gegužės 3 d. Lilit perėjo į Žuvų ženklą ir išbus ten iki kitų 2020 metų sausio 26 dienos.  Astrologijoje šis elementas siejamas su sąmonės tamsa, nesupratimu, paklydimais, nuopuoliu, pagundomis, nesuvaldytais instinktais ir gyvuliškumu. Jo įtaka turi tendenciją pažadinti mumyse tamsiąja prigimtį – egoizmą, įvairias priklausomybes, baimes ir su tuo susijusį energetinį vampyrizmą, polinkį griauti ir išnaudoti kitus. Jis daro mus itin pažeidžiamais ir neatspariais blogiui, kurio nesugebame, o dažniausiai ir nenorime atpažinti. Pavojus paslysti, pasukti involiucijos keliu, pasiduoti tamsai ir blogiui per zodiako ženklo, kuriuo keliauja Lilit, silpnybes ir ydas. Juodasis Mėnulis viename ženkle išbūna 9 mėnesius, todėl tas laikotarpis tampa savotišku išbandymu visiems, kurie tokią poziciją turi gimimo horoskope ar išreikštą zodiako ženklą (šiuo atveju Žuvis).

Juodasis Mėnulis Lilit nėra realus dangaus kūnas, o fiktyvus taškas, neturintis savo energijos, todėl jos tikslas bet kokia kaina gauti jos iš kitų. Jos pagrindinis maistas – žmogiškosios emocijos, t.y. baimės, pykčio, liūdesio ar nusivylimo energija. Taigi, Žuvys savo patologinėje raiškoje traukia mus į tamsą per įvairiausio pobūdžio manipuliacijas, psichologinį smurtą ir terorą, alkoholį, apgaules, melavimą, nesąžiningumą tiek savęs tiek kitų atžvilgiu, neatsakingumą, tingėjimą, netvarkos ir chaoso kūrimą aplinkoje, negebėjimą ir nenorą įjungti valios, pasipriešinti blogiui, kai pataikaujant savoms baimėms prisiimama prisitaikėlio, silpnojo pozicija leidžiant negatyvui tarpti ir bujoti aplinkoje. Lilit įtakoje gali išryškėti polinkis jaustis auka, nelaimėliu, bejėgiu, silpnuoju, per ką siekiama kitų žmonių dėmesio ir energijos. Susitapatinimo problematika, negebėjimas atskirti kas mano kas kito, painiojimasis tarp to, kas yra gerai, o kas yra blogai, kur tamsa, o kur šviesa, objektyvumo stygius trukdantis teisingai įvertinti žmones, situacijas, aplinkybes.

Juodojo Mėnulio specifika, o ypač Žuvyse – iškreipti pasaulio matymą, juodą pateikti kaip baltą, baltą kaip juoda, tad čia reikalingas ypatingas sąžiningumas. Netvarkoma Lilit savaime plukdo „laivą“ ten kur jai reikia, laivo savininkui net nesuprantant.

Žuvys vienas jautriausių zodiako ženklų, o neigiamoje raiškoje jautrumas virsta patologija, kai per daug jautriai reaguojama į aplinką, nebesugebant adekvačiai vertinti savęs, savo patirčių, reakcijų, aplinkos, viską išdidinant ir hiperbolizuojant. Prisikuriama įvairių scenarijų, nebūtų dalykų perkeliant tai į santykius, bendravimą, nebesuvokiant kur realybė, o kur įsivaizdavimas. Todėl tai gali būti sudėtingesnis laikas visiems linkusiems į depresijas, nusivylimus, savinaiką. Šias tendencijas dar labiau stiprina Jupiterio ir Neptūno minėta įtampa, kurios poveikyje būdingas nenatūralus pakilimas, euforinės egzaltuotos būsenos, susireikšminimas, didybės sindromas, puikybė, siekis išskirtinumo ir kartu minėtas patologinis jautrumas bet kam, kas kėsintųsi sugriauti saldžias iliuzijas. Čia išryškėja didžiausia Žuvų baimė – pamatyti realybę. Todėl jos bėga. Bėga nuo savęs, nuo kitų, nuo gyvenimo, nuo Dievo, nuo Tiesos. Pradedant įvairiomis tiesioginėmis pabėgimo formomis, ir baigiant netiesioginėmis – kvaišalais, narkotikais, virtualiomis realybėmis, ir t.t.

Žuvų ženklas simbolizuoja pabaigą, užbaigimo procesus. Lilit čia vėlgi gali duoti eilę problemų, kai nesugebama, nepavyksta pabaigti tai, kas pradėta. Šiuo metu neužbaigti darbai gali būti vilkinami metų metais. Apskritai šios pozicijos ypatybė – problematika ribose, jų nustatyme tarp savęs ir kitų, tarp asmeninės ir išorinės erdvės. Galima sunki orientacija erdvėje, išsiblaškymas, negebėjimas koncentruotis, sutelkti dėmesį, todėl didesnė klaidų tikimybė. Galimos situacijos, kurių niekaip nepavyksta išspręsti, jos tarsi žuvys sunkiai sugaunamos, užčiuopiamos.

Apibendrinant reiktų pabrėžti, kad Žuviškoji Lilit yra labai apgaulinga ir linkusi viską iškreipti. Ji supranta, kad bus greit demaskuota tikrajam savo pavidale, tad moka profesionaliai maskuotis po įvairiom „gėrio“, ir „pasiaukojimo“ kaukėm, kurias tampa įmanoma pradėti savyje atpažinti tik gerokai su savimi padirbėjus, o svarbiausia vystant sąmoningumą, mokantis sąžiningumo, adekvatumo, ir svarbiausia nebijant pamatyti save netobulą, gilinantis į psichologiją, manipuliacinius mechanizmus, meldžiantis.

Suvardijus visus šiuos pavojus norėtųsi atkreipti dėmesį, kad Dangus niekad nepalieka mūsų be atsvaros… be gelbėjimosi ratų. Natūralu, kai mums kyla grėsmė „nuskristi“ ar „nuplaukti“, reikalingas inkaras ir kažkas, kas padėtų mums įsižeminti. Taigi, šiuo periodu pagalbos reikia ieškoti Žemės ženkluose. Žemės stichija astrologijoje siejama su materija, fiziniu lygmeniu, su visu tuo, kas konkretu ir apčiuopiama mūsų penkiais fizinio kūno pojūčiais. Tai ta baigtinė plotmė, kurioje realizuojasi visos mintys, idėjos, įgydamos konkrečias formas ir pavidalus. Žemės ženklai moko mus dirbti ir gerbti kitų darbą, atsakomybės, praktiškumo, realumo, o kartu adekvatumo ir tikrumo.

Šiuo metu žemės stichijoje Mergelės ženkle yra Baltasis Mėnulis Selena, kuriame ji išbus iki spalio 16 d. Selena astrologijoje siejama su šviesos potencialu ir apsauga, tyrumu, švara, Dangaus globa ir palaiminimu. Ji atveria galimybes susivokimui, saugo nuo netinkamų poelgių, moko kurti gėrį pasitelkiant to zodiako ženklo, kur ji yra pozityvą. Tai patikimiausia galimybė tiek vidiniam tiek išoriniam blogiui įveikti.

Mergelės ženklas siejamas su tvarka, aiškumu, paprastumu, kruopštumu, rūpestingumu, tyrumu, kuklumu, gebėjimu analizuoti ir atskirti, viską surūšiuoti ir sudėlioti į lentynas. Jos įtakoje sveika gyvensena, ekologija, blaivybė. Šis ženklas neatsiejamas nuo švaros sampratos, kurios ji skatina ir moko siekti visais lygmenimis – tiek viduje tiek išorėje.

Retai rasime Mergelės ženklo atstovą, kuris būtų abejingas ekologijos temoms. Tradicinė ekologijos samprata dažniausiai yra siejama su sveiku natūraliai išaugintu maistu, ekologiška aplinka, ekologiška buitimi. Vienok žmogus yra ne tik fizinis kūnas, o ekologija – ne tik maistas be nitratų. Ši įprastinė ekologijos samprata yra ganėtinai paviršutiniška ir daugiau kovojanti su pasekme, kuri pirmiausia yra „neekologiško“ mąstymo ir iškreiptos vertybių sistemos rezultatas. Fizinis kūnas yra sudėtingos žmogiškosios struktūros žemiausioji grandis. Be jo, žmogus dar turi kitus kūnus – eterinį, emocinį/jausminį, mentalinį ir aukštesniuosius dvasinius kūnus. Visos šios struktūros centras yra Siela. Tik žmogus gebantis girdėti savo Sielą yra pajėgus aiškiai matyti, atskirti tikrą nuo netikro, nepasiduoti manipuliacijoms. Esminė sąlyga tam – vidinė švara, t.y. švara mintyse ir žodžiuose, švara emocijose ir jausmuose.

Mergelės ženklas vienas praktiškiausių, todėl šiai energijai labai svarbu, kad tai ko ieškoma būtų pritaikoma ir taikoma. Kad žodžiai virstų darbais, teorija ir idėjos visada būtų tikrinamos praktikoje. Dvasingumas Mergelėje lygiai taip pat turi įgauti praktinę raišką. Tai ne sėdėjimas po medžiu ir meditavimas į šviesą. Palaikymą čia labiau turi tai, kas apčiuopiama, konkretu, praktiška, einant ir darant konkrečius darbus ir taip įrodant savo dvasinę potenciją.    

Savo aukščiausia prasme Mergelė realizuojasi per TARNYSTĘ, kurią atlikdamas mokosi paprastumo, nuolankumo, pasiaukojimo.

Taigi, dangiškieji rodmenys mums dėlioja paveikslą, kas šiame laikmetyje gali vesti į paklydimą ir kas gali padėti nepamesti kelio, priimti teisingus sprendimus, girdėti šviesos ženklus. Vadinasi vertėtų mažiau svajoti, o daugiau daryti, siekti visame kame švaros, aiškumo, sąžiningumo. Santykiuose ir pokalbiuose siekti konkretumo, o kylant dvejonėms, neaiškumams – klausti, ieškoti, kalbėtis, stengiantis neprisifantazuoti, neprisikurti savų scenarijų, ypač neužkimbant ant visokių „pasirodė“, „pasigirdo“, „pasivaideno“. 

Priešprieša tarp to, kas tikra ir to, kas yra iliuzija kaip niekada gali būti aštri, kadangi Baltas ir Juodas Mėnuliai yra vienas kito opozicijoje, kas dar labiau pabrėžia ir išryškina tamsiąsias ir šviesiąsias laikmečio puses, ir šiuo atveju per minėtus Žuvų ir Mergelės ženklus. Šios ašies vienas pagrindinių iššūkių – dvasios ir materijos suderinimas. Visi mūsų tikslai, mintys įgyja išbaigtumą tik įtvirtinus juos per konkrečius darbus, žodžius, poelgius fizinėje plotmėje. Pozityviai galvoti, svajoti ar net melstis linkint kažkam gero yra labai svarbu, bet tam, kad būtų IKI GALO dar svarbiau tą įgarsinti, išsakyti, padaryti taip kaip svajota ir galvota, o tas ne visada yra paprasta. Todėl dalis „dvasingųjų“ taip ir gali likti savo iliuzijoje visą gyvenimą siųsdami aplinkai šviesias mintis, linkėdami gero, sveikindami ir atsisveikindami mintyse.. deja, taip ir nesugebėdami to padaryti realybėje.  

Ypač vertėtų laikytis atsargumo, vengti lengvabūdiškumo dvasiniuose ieškojimuose, nesižavėti efektingomis ir greitą rezultatą žadančiomis praktikomis, neaiškaus pobūdžio meditacijomis, mistiniais potyriais. Tai laikas kai tikrasis vidinis potencialas ir šviesa gali atsiskleisti per tarnystę, atsidavimą, konkrečius darbus idėjai, idealams, autoritetams ugdant savyje tokias savybes kaip kuklumas, pasiaukojimas, pagarba.

Neptūnas ir Žuvys savo aukščiausioje raiškoje – tai gebėjimas aukotis, tai meilės žmonėms per auką misterija, kurios gyvu pavyzdžiu tapo Kristus. Tad naujo ciklo pradžia gali paprašyti didesnės ar mažesnės aukos iš kiekvieno, kuris beldžiasi į Dangaus vartus.. aštriai reikalaudama prie jų palikti savo pačią švenčiausią ir brangiausią iliuziją. Ir jai subyrėjus kažin ar daug rasis drąsuolių, kurie išdrįs pro juos žengti supratus tikrąją Tiesą apie Meilę.