Mūsų būtis Žemėje yra apribota laiko, kuris apibrėžiamas ciklais… metų, mėnesio, savaitės, dienos ir t.t. Ciklinis judėjimas visada paremtas tam tikro dangaus kūno judėjimu ratu apie kažkokį didesnį objektą, pasižyminčiu stipresne gravitacija už tą, kuris apie jį juda.

Kiekvienas žmogus su pirmu įkvėpimu pradeda savo individualų gyvenimo ciklą tam tikrame fiksuotame erdvės taške, kuris tampa atskaitos tašku visiems danguje esantiems objektams ir į kurį kiekvienas jų periodiškai sugrįžta. Pvz. Mėnulis grįžta kas mėnesį, Saulė kas metai, Jupiteris kas 12 metų ir t.t. 

Visi šie dangaus kūnai judėdami praeina tą patį kelią, kuris astrologijoje vadinamas zodiako ratu. Zodiakas – tai maždaug 16 laipsnių dangaus sferos juosta, kurios viduriu eina ekliptika (Saulės kelias), liesdama 13 žvaigždynų. Mūsų regimajame danguje iš viso yra išskiriami 88 žvaigždynai, iš kurių tik trylika patenka į Saulės kelio juostą.

Astrologijoje nuo seno minima 12 žvaigždynų, kurie vadinami ne žvaigždynais, o Zodiako ženklais. Astrologinis ir astronominis zodiakas nėra tas pats. Astronominiai žvaigždynai neturi griežtai užbrėžtos ribos ir yra plačiai išsidėstę danguje, vieni užimdami daugiau dangaus sferos kiti mažiau. Astrologinis zodiakas – tai ekliptikos (metinio regimojo Saulės kelio) apimančios 360 laipsnių, sudalijimas į 12 dalių po trisdešimt laipsnių. Priešingai nei daugelis linkę manyti, šį sudalijimą apsprendžia ne tiek žvaigždynų pozicijos danguje, kiek pati Saulė, kuri skirtingu metų laiku skirtingu kampu apšviečia Žemę. Atsižvelgdami į tai senovės astrologai suskirstė Saulės kelią danguje į 12 dalių, kurių atskaitos taškais tapo 4 kertiniai metų įvykiai, susiję su šviesos ir tamsos santykio pasikeitimu – žiemos ir vasaros saulėgrįža bei rudens ir pavasario lygiadieniu.

Metafizine prasme zodiako ratas – tai didysis KOSMINIS RATAS talpinantis 12 kosminių dėsnių, kurie nusako bet kokio reiškinio tiek Žemėje tiek visatoje, tiek viduje tiek išorėje gimimo, vystymosi, mirimo, t.y. evoliucijos etapus. Taip, kaip viskas turi pradžią, kurią zodiake simbolizuoja Avinas, taip viskas turi ir pabaigą, kurią žymi Žuvų ženklas. Žemėje tai ciklai – dienos, mėnesio, metų, gyvenimo ir t.t. Šie 12 dėsnių egzistuoja visur, galbūt kažkur kitur visatoje įgydami kitokią simboliką, bet jų esmė visur išlieka ta pati. Visos gyvybės formos paklūsta šiems dėsniams, tačiau tik vienintelis žmogus turi galią įvaldyti šias energijas savo valios pagalba. Bet tai įvyksta tik tuomet, kai jis pilnai Save pažysta ir tampa Sąmoninga būtybe. Tada jis įgyja galią kontroliuoti ir keisti šias įtakas, tuo būdu pakildamas virš likimo ir tapdamas pats savo gyvenimo kalviu.

Taigi, kiekvienas žmogus gimdamas atsineša savo individualią vidinę struktūrą, kuri atsispindi jo gimimo astrologiniame brėžinyje arba populiariai vadinamame gimimo horoskope. Šį astrologinį brėžinį kaip minėta sudaro 12 zodiako ženklų, kuriame išsidėsčiusios planetos ir įvairūs kiti astrologiniai elementai. Tokiu būdu kiekvienas zodiako ženklas įgyja tam tikrą kokybę ir energijos potencialą, priklausomai nuo to, kiek kur yra planetų bei kitų svarbių taškų. Visą tai suformuoja unikalų darinį – savotišką mandalą, kurioje visos dalys yra labai svarbios. Jos ieško išpildymo ir aktyvuojasi priklausomai nuo dangaus įtakų ir įvairių ciklų.

Zodiako ratas suformuotas tokia seka, kur kiekvienas ženklas kloja pamatą paskesniam. Nepraėjęs ir nesupratęs pirminio, neatrakinsi sekančio. Tai laiptai į Dangų, kur kiekviena pakopa labai svarbi. Kažkurias jų pavyksta įveikti lengviau, kitose gali būti užstringama ilgam. Tą parodo kiekvieno zodiako ženklo turinys, t.y. juose esančios planetos, kur kiekviena jų pasakoja savo istoriją.

Pagrindinis reikalavimas kiekvienam zodiako ženklui – energijos tekėjimas, t.y. normali energijos apytaka. Jai sustojus – susidaro slenksčiai, blokai. Sustojimų priežastys – mūsų prisirišimai kiekvieno ženklo temose.

Taigi, astrologo darbas visą tai pamatyti ir įvertinti tam, kad prastos kokybės būtų koreguojamos, o geros išnaudojamos. Nesunku nustatyti kiekvienos planetos ir zodiako ženklo tam tikrą potencialą, tačiau kaip šis potencialas bus išnaudotas ir ar išvis jis bus panaudotas, priklauso nuo sielos „apsivelkančios“ šiomis kokybėmis brandos. Tai tampa vienu svarbiausiu akcentų analizuojant žmogaus gimimo horoskopą, kurį deja didžioji dalis dabartinių astrologų linkę suignoruoti. Vienokia raiška ir gimimo momentu gautų duomenų realizacija bus materialiam, save tik kaip fizinį kūną suvokiančiam žmogui, kitokia save tapatinančiam su jutimais ir emocijomis, dar kitokia orientuotam į intelektą ir mentalinę realizaciją ir galiausiai visiškai kitokia save suvokiančiam kaip Siela. Tai vadinamieji sąmonės lygmenys, kuriuos gali skirti šimtai, o gal net tūkstančiai sielos gyvenimų. Tad nereikėtų stebėtis, kad identišku laiku ir aplinkybėmis gimę žmonės, gali nugyventi visiškai skirtingus gyvenimus. Todėl natūralu horoskopas turėtų būti aiškinamas ir traktuojamas atsižvelgiant į sielos brandą, t.y. pagal kiekvieno žmogaus aktualijas ir poreikius. Kas įdomu buitinei, vartotojiškai sąmonei gali būti visiškai neaktualu savęs ieškančiam, tam tikrą dvasinį potencialą turinčiam žmogui.

Pirmasis yra linkęs į programavimąsi ir yra labai inertiškas. Jis pasiduoda gyvenimo aplinkybėms, nekelia sau rimtų tikslų arba jie labai materialūs, žemiški. Toks nesiekia savęs pažinti ir juolab keisti. Jį keičia fatalūs gyvenimo įvykiai.

Sąmonėjimo siekiantis žmogus paprastai siekia save pažinti, mokosi stebėti ir pastebėti ženklus, vystyti savo gebėjimus ir išnaudoti galimybes. Tokiam astrologija gali daug padėti. Tačiau, astrologinė traktuotė mažai naudos duos, jei su gauta informacija nebus dirbama arba dirbama tik „teoriškai“.

Gimimo horoskopo analizė turėtų daugiau pasitarnautų kaip tam tikra sistema darbui su savimi ir savęs pažinimui. Labai retas astrologas pajėgus išties giliai atverti horoskopo kokybes ir pilnai nusakyti jų raišką. Tai reikalauja visiškai švaraus paties astrologo asmeninio matymo lauko, kuris įgyjamas tik ilgamečio ir didžiulio darbo su savimi pasėkoje. Astrologo darbas yra duoti tam tikras nuorodas, bendrines charakteristikas, parodyti įrankius darbui su savimi, kitaip tariant užvesti žmogų ant kelio. Visą kitą turi padaryti pats žmogus užsiimdamas savianalize, savistaba ir praktika.

Taigi, savo asmeninės zodiako ženklų kokybės žinojimas bei planetų judėjimo šiais ženklais stebėjimas, padeda lengviau orientuotis asmeninio virsmo ir pokyčių erdvėje ir sąmoningiau dalyvauti įvairiuose su tais pokyčiais susijusiuose procesuose. Šis pažinimas suteikia galimybę stebėti gyvenimo ženklus ir geriau suprasti ir pritaikyti jų prasmę. Praplečia matymo kampą, suvokimo ribas ir susivokimo galimybes. Dangus visada suteikia mums galimybes, duoda nuorodas, kaip įveikti iššūkius, žadina ir kviečia, tačiau kaip mes tuo pasinaudosime, ar tapsime kūrėjais, ar pasiduosime griaunančioms tendencijoms, priklauso tik nuo mūsų pačių.

Panaudota literatūra:

  1. Ilgevičienė, Audronė. „Pirminės šventės“. Vilnius: Tiamata, 2016.
  2. Хейч Элизабет. Посвящение – М.: ООО Издательство “София“, 2008