Astrologija yra mokymas apie žvaigždes, dangaus šviesulius ir planetas, apie jų įtaką žmogui ir visiems Žemėje, ir ne tik, vykstantiems procesams. Nepriklausomai nuo to ar mes tai jaučiame ar ne, tikime tuo ar netikime, visa kas vyksta didžiajame Danguje veikia kiekvieną mūsų.

Dangaus šviesulių ir planetų įtakos buvo pastebėtos jau gilioje senovėje, todėl jų poveikis ir su tuo susiję procesai buvo stebimi, tyrinėjimai, sisteminami. Be šių žinių senųjų civilizacijų mokyklose neapsiėjo joks mokymas. Astrologijos mokslas buvo vertinamas ir praktikuojamas daugelio praeities išminčių, mokslininkų, filosofų, religijos veikėjų.

Senieji išminčiai žinojo, kad viskas pradedant mažiausiomis dalelėmis baigiant žvaigždėmis ir galaktikomis formavosi ir gyvuoja pagal visoje visatoje veikiančius bendrinius dėsnius arba Visatos įstatymus. Šie dėsniai – tai pamatinė abėcėlė, kurią supratus, pažinus ir patyrus savyje, įgyjamas raktas, galintis padėti atsakyti į esminius egzistencinius žmogaus keliamus klausimus:

Kas aš esu? Kaip veikia visa kūrinija? Koks mano vaidmuo joje?

Šie visatos dėsniai surašyti Dangiškoje žvaigždžių knygoje, kuri kasnakt atveria mums savo puslapius iš aukštųjų erdvių. Prie to prieinantieji išgyvena paradoksą ir nuostabą, kad viskas taip paprasta ir kartu nepaprasta. Dangaus knyga atversta, bet kas ją gali perskaityti?

Vis dėlto turbūt labai reta tų, kurių vidus pakėlus akis į naktinį žvaigždėmis nusėtą dangų, nesuvirpėtų. Tai mūsų pačių giluminė esmių esmė atliepia į dieviškąją, nesuterštą ir tyrą kūrybą, į savo pačių ištakas. Dangus – tai erdvė, kurios dar nepasiekė visą naikinanti žmogiškoji ranka. Jis užteršė Žemės vandenis, baigia sunaikinti miškus, žemės gelmių dovanas, bet jis nepajėgus užgesinti ar parduoti žvaigždžių, redaguoti ar cenzūruoti Dangiškos Knygos puslapių. Dangus ir žvaigždės, turbūt ta vienintelė tikrybė, kuri dar liko nepakitusi ir nesuteršta nuo kūrinijos pradžios. Ją gali skaityti ir į ją gali stiebtis tie, kurie tikrumo šaukiasi ir ieško.

Taigi, astrologija – tai neįkainojamas įrankis savęs ir pasaulio pažinimui, padedantis pamatyti ir suprasti įvykių ir reiškinių priežastis, praplečiantis žvilgsnį, suvokimo ribas ir susivokimo galimybes. Tas, kuriam pavyksta nors kažkiek prieiti prie gilesnio patyriminio astrologijos esmės supratimo, niekada nebeneigs šio mokslo svarbos ir reikšmės.

Žinoma tai reikalinga ne kiekvienam. Ne kiekvienas važiuojantis automobiliu, siekia suprasti kaip šis veikia, kaip ir ne kiekvienas besileidžiantis į kelionę imasi nagrinėti ir analizuoti žemėlapį. Taip ir su šio gyvenimo kelione. Tiems, kurie vis dėlto nusprendė pažinti kokios priežastys sąlygoja vienokias ar kitokias jų gyvenimo aplinkybes, astrologija gali tapti puikia pagalba.

Dabartinės astrologijos laukia ilgas kelias, kol ji prieis tai, kas senovėje buvo vadinta Žvaigždžių mokslu. Tam pirmiausia turi pasikeisti pats žmogus ir sugrįžti į Širdies kelią, nes tik širdyje skleidžiasi sparnai, kurie pajėgūs pakelti žmogų į Dangiškąsias erdves. Kol nėra sparnų tenka lipti laiptais, kopti kalnais. Tam taip pat reikia pasiruošti, save pažinti, užauginti, užgrūdinti. Todėl astrologo profesija reikalauja ne tik nusimanymo astrologinėje technikoje, bet labiau už viską ji reikalauja paties astrologo visapusiškumo, gilaus vidinio darbo ir stipraus dvasinio vertybinio pagrindo. Astrologas pats savyje turi būti įjungęs keitimosi mechanizmus, turi degti iš vidaus. Tik taip jis realiai bus pajėgus teisingai naudoti astrologinius įrankius ir padėti tiems, kurie į jį kreipsis. 

Taigi, astrologija pirmiausia yra labai rimta savęs pažinimo sistema, savotiški laiptai į Dangų. Šis pažinimas yra nesibaigiantis ir jis tęsiasi visą gyvenimą ir turbūt ne vieną ir ne du. Vis dėlto, tam, kad jis pradėtų vertis, neužtenka perskaityti krūvą knygų ar įvaldyti vienokias ar kitokias astrologinės technikas. Tam pirmiausia reikia nepabijojo žengti į tamsą. Tamsos periodai arba mūsų gyvenimo krizės, kad ir kaip neįtikėtina, vis dėlto turi didžiulę prasmę. Tik tamsoje, jei dar sugebi pakelti galvą aukštyn, gali išvysti patį didžiausią stebuklą.. milijonus žvaigždžių – mažyčių Saulių, ir kartu suvokti, jog mūsų Saulė, kad ir kokia mums svarbi ir ypatinga, nėra vienintelė. Kaip ir tu pats.. koks svarbus sau beatrodytum, esi vienintelis, bet šalia dar tūkstančio tokių vienintelių ir ypatingų kaip tu. Naktis ir jos žvaigždėtas dangus gali daug atverti ir papasakoti.

Todėl, astrologo pats pirmutinis darbas – paskatinti žmogų PAKELTI GALVĄ AUKŠTYN ir pažadinti pažinimo alkį…  ir galbūt padėti pamatyti LAIPTUS į Dangų, kuriais anksčiau ar vėliau visi turėsime žengti.