Jau kelintas mėnuo vakarėjančiame dangaus skliaute mūsų akį traukia spindinti žvaigždė. Tai gražioji Venera arba Žvaigždė Vakarė kaip ją vadino mūsų senoliai. Ji įgauna savo didžiausią ryškį (šiais metais 04.27) likus mėnesiui iki jungties su Saule. Vėliau, kuriam laikui dingsta, ištirpusi ugniniame Saulės glėbyje. Ir po keletos savaičių tylos, vėl pateka, tik dabar jau rytais, virtusi Ryto Žvaigžde, Aušrine.

Veneros ciklai yra labai tikslūs ir nuo seno kai kuriose civilizacijose jais remiantis buvo skaičiuojamas laikas. Jungtis su Saule yra vadinama Veneros Jaunatimi. Ji įvyksta tiksliai kas 583,92 dienos arba kas 18 mėnesių. Tame pačiame zodiako ženkle, kas 8 metai.  

Likus porai savaičių iki jungties su Saule, Venera tampa retrogradine (šiais metais nuo gegužės 13 d.). Tai reiškia, jog kurį laiką ji tarsi juda „atgal“, kartodama tam tikrą savo jau nueitą kelio atkarpą dar kartą. Toks judėjimas – tai tam tikra iliuzinė perspektyva, kuri susidaro žvelgiant iš Žemės dėl skirtingo Veneros ir Žemės judėjimo greičio. Realybėje Venera ir toliau juda apie Saulę savo įprastu greičiu. Retrogradinio periodo metu Venera viename zodiako ženkle užtrunka  3-4 mėnesius, kai tuo tarpu judėdama įprastai, vieną ženklą praeina per 25 dienas. Taigi, kaip Danguje taip ir ant Žemės niekada niekas nevyksta šiaip sau.

Venera astrologijoje yra siejama su grožiu, moteriškumu, žavesiu, o aukščiausioje jos raiškoje – tai Harmonijos principas. Ji apdovanoja savo globotinius jautrumu, geraširdiškumu, gebėjimu girdėti kitų poreikius ir į juos atliepti. Ji tiesia tiltus tarp skirtingų krantų ir širdžių, siekia taikos, moko diplomatijos. Tai menininkų, poetų, muzikantų ir visų kūrėjų mūza, apdovanojanti juos įkvėpimu ir dermės pajauta. Tai meilės deivė. Ji negalvoja. Ji jaučia, todėl neretai tokia subjektyvi. Jos žodis: „man patinka“. Todėl per ją veikia traukos dėsnis, realizuojasi mūsų norai bei troškimai, ir siekis TURĖTI.. daiktus, žmogų, santykius, patirtis. Todėl Venera iš esmės nusako mūsų vertybių sistemą. O kartu ir didžiausius prisirišimus.

Veneros stojimo ir retrogradinio judėjimo laikotarpis trunka apie 40-43 dienas, kurio metu Venera maksimaliai priartėja prie Žemės. Šiuo metu natūrali „meilės, jausmų, įkvėpimo tėkmė“ tarsi šiek tiek pristabdoma ir mums suteikiama proga pamatyti vidinę pusę, tikrąją kokybę, užbaigti tam tikras temas ir susidėlioti taškus.. jausmuose, santykiuose, vertybėse. Tai galimybė pakalbėti su Meilės deive iš arčiau, galbūt išgirsti savo širdį, ją atverti.

Veneros jungtis su Saule įvyks birželio 3 d. Dvynių ženkle 14 laipsnyje. Visas šis laikotarpis gali būti itin svarbus tiems, kurie savo gimimo horoskopuose turi planetų Dvynių ženkle nuo 5 iki 22 laipsnio, Veneros formuojamoje kilpoje. Ir ypač tiems, kurių ten yra Mėnulis, Rahu, Ketu, Juodasis Mėnulis Lilit ar Saturnas. Kaip minėta tame pačiame ženkle Venera pradeda naują ciklą kas 8 metus. Galima prisiminti kas vyko 2012 m. gegužės – birželio mėn., 2004 m. gegužės – birželio mėn.       

Taigi, Venera šiais metais keliaus Dvynių ženklu nuo balandžio 3 iki rugpjūčio 7 d. Dvynių ženklas astrologijoje siejamas su ryšiais ir komunikacija, įvairiausio pobūdžio mainais, pradedant daiktiniais baigiant informaciniais. Dvyniuose mes mokomės, pažystam, bendraujam, kalbam, susikalbam arba nesusikalbam.. Tai tarpininkų ir žinianešių ženklas. Jis taip pat yra susijęs su mūsų mąstymu, kalbėjimo ir bendravimo įpročiais, o kartu iš to užsimezgančiais santykiais.

Dvyniuose mes mokomės GIRDĖTI. Tai viena svarbiausių šio ženklo kokybių. Neišmokus girdėti retai kam pavyksta susikalbėti. Smalsus, neretai paviršutiniškas Dvynys daugiau orientuotas į informacijos rinkimą ir jos perdavimą, tačiau nelabai į gilinimąsi. Tai oro stichijos pirmasis ženklas, lengvas ir nesugaunamas kaip vėjas.

Tokia gali būti ir Dvynių Venera, kaip ką tik sparnus išskleidęs pavasarinis drugelis, skrajojantis nuo vieno žiedo prie kito. Vienok retrogradinė Venera visada daugiau orientuota į vidų. Jai labai svarbus turinys, tai, kas slypi už formos, jo kokybė. Šiuo atveju Dvyniuose ji turi tendenciją išryškinti paviršutiniškumą ryšiuose ir bendravime, dviveidiškumą, netikrumą, harmonijos stoką. Žodį, už kurio nėra širdies, šilumos, meilės. Žodį, kuris nieko nekuria ir už kurio slypi tuštuma. Žodžius-virusus, kurie nieko nepajėgūs duoti. Jie šaukia ir prašo… vieni piktai ir garsiai, kiti tyliai, apsimetę tuom, kuo nėra. Įpakuoti ir gražiai pasipuošę, todėl juos ne visada lengva atpažinti. Taigi, Venerai pradėjus šį „žygį“ galbūt ir pavyks atskirti, o kartu pamatyti kas slypi už žodžių. Kokios mintys duoda jiems pradžią? Kokiose versmėse ar akivaruose jie užgimsta?

Tam skirtas ne tik Veneros buvimo Dvyniuose laikotarpis. Kartu su Venera į Dvynių ženklą įėjo Mėnulio Karminis mazgas RAHU, kuris visada diktuoja laikmečio aktualijas, išryškina temas, su kuriomis mes visi turėsime dirbti ateinančiu pusantrų metų periodu, kol Rahu judės Dvynių ženklu  (iki 2022.01.19). Tai galimybė kažką sutvarkyti, atverti, išmokti, pažinti Dvynių temose. Vieni mokysis kalbėti ir bendrauti, kiti suprasti, kažkas pradės rašyti, bet visi be išimties mokysimės GIRDĖTI. Šį kartą duris atvers ir į šią erdvę mus palydės meilės Mokytoja Venera… vadinasi girdėti ŠIRDIMI.

Taigi, Veneros retrogradiniu periodu, esant minėtoms nekokybėms, santykiuose ir meilės ryšiuose gali kilti įtampa, nepasitenkinimas dėl nesusikalbėjimo, atvirumo ir nuoširdumo stokos. Kaip niekada tampa matomos ir ryškios spragos dėl negebėjimo ar nenoro derintis bendravime, skirtingo supratimo, vienas kito negirdėjimo, etikos nebuvimo, elementaraus mentalinio ir intelektinio nesuderinamumo. Atsiveria tuštuma dėl bendro, bendrystės stokos santykiuose, išsiskyrus vertybėms. Kitaip tariant šis laikotarpis patikrins mūsų ryšių tvarumą. Jei jie formalūs, šalti, nenuoširdūs, galima rimta santykių krizė ar net baigtis.

Gali vėl atsiverti ir prašytis išgydomos senos jausmų žaizdos. Todėl labai svarbu kalbėtis, bet dar svarbiau įsiklausyti ir bandyti išgirsti. O taip pat šių metų tema – SIENOS. Pamatyti kur save uždarėme, per ką praradome ryšį? Ko negirdime savyje, kitame?

Veneros retro periodas gali tapti išbandymu ne vienai porai, o ypač tų, kuriose santykis atšalęs ir paviršutiniškas. Vis dėlto, labai svarbu šiuo laiku nesielgti impulsyviai, nedaryti veiksmų, nepriiminėti sprendimų ant karštųjų. Dera prisiminti, kad Venera šiuo metu yra arčiausiai Žemės, kas sukuria padidinamojo stiklo efektą, per kurį išryškėja ir pasimato tai, ko galbūt anksčiau nesimatė.

Dar vienas šio periodo ypatumas tai, kad Venera bemaž visą gegužės mėnesį formuos įtampos aspektą į Neptūną. Tai duoda tendenciją apgaulėms, saviapgaulei, neadekvatumui, nusivylimams. Santykiuose polinkis daryti iš savęs auką, nelaimėlį. Iš vienos pusės kyla pavojus prisifantazuoti nebūtų dalykų, iš kitos – išryškėja įvairios iliuzijos, įsivaizdavimai, atitrūkimas nuo realybės. Idealios meilės paieška, savo idealų projekcijos į mylimuosius, ir nusivylimai jos nerandant. Šis laikotarpis palankesnis meninės sanklodos žmonėms, kūrėjams. Nusivylusieji gali bandyti savo gėlą išpiešti, iššokti, rašyti meilės laiškus. Širdies apvalymui itin naudinga malda, meditacija į didelius vandenis. Kažkam gali padėti muzika ir jos gydantys garsai. 

Apskritai gegužės mėnesy gali būti daug visokio neadekvatumo, chaoso, apgaulių, nusivylimų, depresiškų nuotaikų. Vertėtų labai atsakingai dalintis informacija, neskubėti vertinti, atsargiai priiminėti sprendimus.

Vienok, galima drąsiai sakyti, kad gegužės – birželio mėnuo, tai vienas palankiausių laikotarpių šiais metais kažką keisti, suprasti, išgryninti. Veneros valdomame Jautyje šiuo metu yra Uranas, kuris yra siejamas su evoliucija, pokyčiais, išlaisvėjimu, paleidimo procesais (apie Uraną Jautyje:  https://www.antropoteosofineastrologija.lt/2018/07/13/urano-perejimas-i-jaucio-zenkla-vertybiu-reformos-metas/ ). Tai periodas, kai tiek kiekviename mūsų, tiek visuomeniniu mąstu, gali kilti įtampos dėl vertybinių skirtumų, nesutampančių pažiūrų. Apie tai signalizuoja nesusikalbėjimai, santykių krizės. Tai laikotarpis kai kiekvienam svarbu peržiūrėti savo prioritetus, vertybes, bandyti juos išgryninti ir keisti, paleidžiant tai, kas atgyvenę ir nebetinkama. Tai mąstymo keitimo laikas, pamatant dėl nesupratimo susikurtas sienas, vidinius blokus. Į pagalbą ateis užtemimai*, kurių vasaros pradžioje bus net trys.

Taigi Venera iki birželio 3 d. kiekvieną vakarą leisis kartu su Saule užbaigdama dieną. Jau pats šis reiškinys nežinant ir nesuprantant astrologijos simbolizuoja, kad tai yra palydėjimo, užbaigimo metas. Vėliau seks mistiškas jungties su Saule laikas sutampantis su Mėnulio užtemimu. Po 8 dienų Venera tekės rytais vėl sveikindama dieną, virtusi Ryto Žvaigžde ir kviesdama pažvelgti į pasaulį naujai, atrasti lengvumą, ir galbūt padėdama atverti naują harmonijos suvokimo ir kūrybos puslapį.

Kas tai yra žmogaus harmonija? Ar galima ją pasiekti iš išorės gaunamomis žiniomis? Ar gali atvesti žmogų į harmoniją kultūra ir visi civilizacijos pasiekimai? Deja, teks nusivilti daugeliui žmonių, besivaikančių žinių, nes nėra tokių žinių, kurios galėtų išvesti į harmoniją. Į harmoniją žmogų atveda kita jėga, kita kultūra: širdies kultūra. Širdies kultūra, pradedant nuo geranoriškumo, pereinant į užuojautą, tampa malda, kai kiekvienas širdies veiksmas yra proto ir širdies linkėjimas, visos žmogaus visumos sveikinimas jo sutiktojo ugniai. Meilė – veiksmas, Meilė – sutelktas dėmesys kito žmogaus gyvenimui, Meilė – pamiršusi save kaip kūną, Meilė – vienijimasis Dvasia ir Ugnimi kaip visatos Šviesa.

Konkordija Antarova „Du gyvenimai“ III dalis

Praktiniai patarimai Veneros retrogradiniam laikotarpiui (05.13 – 06.25):

  • Netinkamas laikas stambioms finansinėms operacijoms, naujiems, dideliems pirkiniams, investicijoms, paskoloms. Palanku kažką parduoti, atsikratyti nebereikalingų daiktų, nebenaudojamo turto, to, kas jau senai stovi ir nebeneša naudos. Tinkamas laikas peržiūrėti ir planuoti biudžetą, suvesti galus finansuose, grąžinti skolas. 
  • Ne itin palankus metas tuoktuvėms, naujų santykių pradžiai (visada galioja tam tikros išimtys). Palankus esamų santykių ir ryšių peržiūrėjimui.
  • Moterims rekomenduojama daugiau laiko skirti sau, pasirūpinti savo išvaizda, pailsėti. Palepinti save masažu, grožio procedūromis. Retrogradinė Venera labiau orientuojasi į vidinius dalykus, todėl gali kentėti „fasadas“, sausėti oda, moterys dažniau linkusios nusivilti savo išvaizda. Vis dėlto ši pozicija daugiau skatina įžvelgti ir atverti vidinį grožį, mokytis save priimti visokią, su visais trūkumais ir netobulumais, paverčiant juos privalumais. Tai vidinės moteriškos išminties budimo metas.   
  • Vertybių peržiūrėjimo laikas, kai mes kiekvienas galime ir turėtume permąstyti, kas mums išties yra vertinga, brangu, turi išliekamąją vertę.
  • Galimybė pamatyti savo didžiausius prisirišimus santykiuose, mąstymo nuostatas, netikusius bendravimo įpročius – juos keisti, paleisti.
  • Labai svarbus nuoširdus bendravimas, kuris gali padėti išsilaisvinti iš mentalinio ir emocinio spaudimo, įtampos. Vengti tuščių kalbų, paviršutiniškumo pokalbiuose, bendravime.
  • Galimybė išgirsti Save, savo giluminius norus ir poreikius.
  • Išorinių, praktinių veiksmų įgyvendinimui (pirmas ir antras punktas) bus palankesnis laikas Venerai perėjus į direktyvinį judėjimą, nuo birželio 25 d. arba dar geriau nuo liepos 29 d.
  • Rekomenduojami mineralai Veneros pastiprinimui: įvairių rūšių agatai, rožinis kvarcas, avantiurinas.

* Apie šių metų užtemimus: https://www.antropoteosofineastrologija.lt/2020/05/01/pagrindiniai-2020-metu-astrologiniai-ivykiai-ir-rekomenduojami-mineralai-ii-dalis-geguze-liepa/

Nuotraukos šaltinis: https://www.flickr.com/photos/smileayam