Apie šių metų iliuzijas ir atradimus

Apie šių metų iliuzijas ir atradimus

Šiais metais po 12 metų kelionės į savo valdas Šaulio ženkle sugrįžo Jupiteris. Ši didžiausia Saulės sistemos planeta viename zodiako ženkle užtrunka lygiai metus, tad visas jo ciklas apie Saulę yra 12 metų. Kaip žinia astrologijoje kiekvienas zodiako ženklas turi...
Vakarų evoliucinė astrologija

Vakarų evoliucinė astrologija

Evoliucinės astrologijos pradininkais vakaruose galima būtų laikyti eilę astrologų, kurie savęs tokiais neįvardijo, bet savo astrologinio mąstymo kryptimi atitiko šiai astrologijai būdingus bruožus. Tai būtų Alan Leo, Dane Rudhyar, Stephen Arroyo, Martin Shulman....
Antropoteosofinė astrologija

Antropoteosofinė astrologija

Antropoteosofinė astrologija remdamasi dangaus kūnų, t. y. planetų ir šviesulių, įtaka aiškina ir padeda pažinti žmogaus sąmonėjimo procesą ir jo evoliucijos galimybes. Ji padeda žmogui suprasti savo sielos, atėjusios į Žemę, pasirinktas pamokas. Tai sudaro galimybes...
Kaip veikia astrologija?

Kaip veikia astrologija?

Mūsų būtis Žemėje yra apribota laiko, kuris apibrėžiamas ciklais… metų, mėnesio, savaitės, dienos ir t.t. Ciklinis judėjimas visada paremtas tam tikro dangaus kūno judėjimu ratu apie kažkokį didesnį objektą, pasižyminčiu stipresne gravitacija už tą, kuris apie...
Kas yra astrologija?

Kas yra astrologija?

Astrologija yra mokymas apie žvaigždes, dangaus šviesulius ir planetas, apie jų įtaką žmogui ir visiems Žemėje, ir ne tik, vykstantiems procesams. Nepriklausomai nuo to ar mes tai jaučiame ar ne, tikime tuo ar netikime, visa kas vyksta didžiajame Danguje veikia...